همایش های انجـام شده
ردیفعنوانتاریخسـاعتمحل برگذاریفایل پیوست
1

سيزدهمين همايش ملي سيستم هاي فازي ايران

1392/06/05
9
سالن آمفي تئاتر علامه رفيعي
2

اولين كنفرانس منطقه اي مهندسي عمران و محيط زيست

1390/12/14
8
سالن آمفي تئاتر علامه رفيعي
3

دومين نشست پژوهشي دانشجويان تحصيلات تكميلي

1390/08/19
11-13
سالن آمفي تئاتر علامه رفيعي
4

سمينار منطقه اي حسابداري در استان قزوين

1390/02/29
8-17
سالن آمفي تئاتر علامه رفيعي
5

همايش ملي كارآفريني در ايران 1404

1389/12/05
8-18
سالن آمفي تئاتر علامه رفيعي
6

همايش مديران صنعت با رويكرد بازاريابي

1389/10/06
9-12
سالن آمفي تئاتر علامه رفيعي
7

اولين نشست پژوهشي دانشجويان تحصيلات تكميلي

1389/08/19
9-12
سالن آمفي تئاتر علامه رفيعي
8

سمينار كارآفريني

1389/03/02
9-12
سالن آمفي تئاتر علامه رفيعي