تورهای علمی اساتید انجام شده
ردیفمحل مورد بازدیدتاریخساعتاسـاتید بازدید کننده
1

شرکت کانسار

1391/11/17
9
دكتر فرخ زاد - دکتر علی دلنواز، مهندس سید امیرحسین هاشمی، دکتر مهدی مهدیخانی
2

مركز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان

1390/07/23
7:30
دكتر امير فرخ مظاهري - دكتر نسرين مويدنيا - مهندس مجتبي جعفري - مهندس آبرادات مصلايي
3

پارك علم و فناوري گيلان

1390/02/12
6:30
مهندس گرامي پور
4

شركت كاشي و سراميك الوند

1389/05/03
8-16
مهندس پيمان فرهپور – مهندس محمد مهدي خيري خواه – دكتر قاسم زاده – دكتر فرزاد رضوي
5

شركت كاشي و سراميك البرز

1389/05/03
8-16
مهندس پيمان فرهپور – مهندس محمد مهدي خيري خواه – دكتر قاسم زاده – دكتر فرزاد رضوي