برنامه بازدیدهای دانشجویی انجام شده
ردیفشـرکترشـتهتاریخساعتاستادتعداد (نـفـر)
1

محصولات گوشتي رباط كريم

صنايع غذايي
1394/08/13
8
مهندس مجتبي جعفري
30
2

نيروگاه بادي منجيل

مهندسي برق
1391/10/10
8
مهندس طيبا
40
3

نيروگاه شهيد رجايي

كارداني برق
1391/10/07
8
مهندس نظري
40
4

كشتارگاه قزوين دشت بره

مهندسي صنايع غذايي
1391/10/02
8
مهندس مجتبي جعفري
40
5

نيروگاه منتظر قائم

مهندسي مكانيك
1391/09/30
8
دكتر پورشقاقي
40
6

ميماس

مهندسي صنايع غذايي
1391/09/27
8
مهندس آبرادات مصلايي
40
7

اشتاد ايران

مهندسي صنايع
1391/09/26
8
دكتر آوخ
40
8

تصفيه خانه شهرصنعتي البرز

مهندسي صنايع غذايي
1391/09/26
8
مهندس گرامي پور
40
9

كشتارگاه قزوين دشت بره

مهندسي صنايع غذايي
1391/09/25
8
مهندس مجتبي جعفري
40
10

محصولات غذايي آندره

مهندسي صنايع غذايي
1391/09/18
8
مهندس مجتبي جعفري
40
11

بيمارستان مسيح دانشوري

مهندسي پزشكي
1391/09/14
8
مهندس جليليان
40
12

طلاچين ( محصولات غذايي باتو )‌

مهندسي صنايع غذايي
1391/09/13
8
مهندس آبرادات مصلايي
40
13

نيروگاه خورشيدي

كارداني برق
1391/09/12
8
مهندس نظري
40
14

محصولات غذايي آندره

مهندسي صنايع غذايي
1391/09/11
8
مهندس مجتبي جعفري
40
15

تك ماكارون

مهندسي صنايع غذايي
1391/09/06
8
مهندس آبرادات مصلايي
40
16

آرين شير ايران

مديريت
1391/09/06
14
دكتر محرابي
40
17

پروژه هاي ساختماني در سطح شهر قزوين

عمران و معماري
1391/08/30
8
مهندس پورشريفي
40
18

كاچيران

مهندسي صنايع
1391/08/29
8
مهندس محمد حسين رضايي
40
19

كاچيران

مهندسي صنايع
1391/08/29
8
مهندس محمد حسين رضايي
40
20

شركت شكلات باراكا

مهندسي صنايع غذايي
1391/08/29
8
مهندس آبرادات مصلايي
40
21

قند قزوين

مهندسي صنايع غذايي
1391/08/22
8
مهندس آبرادات مصلايي
40
22

محصولات گوشتي رباط كريم

مهندسي صنايع غذايي
1391/08/20
8
مهندس جعفري
30
23

مهرام

مهندسي صنايع غذايي
1391/08/15
8
مهندس جعفري
40
24

شركت اشي مشي

مهندسي صنايع غذايي
1391/08/08
8
مهندس آبرادات مصلايي
40
25

محصولات گوشتي رباط كريم

مهندسي صنايع غذايي
1391/08/06
8
مهندس جعفري
30
26

نيك پارس

مهندسي صنايع غذايي
1391/07/24
8
مهندس آبرادات مصلايي
40
27

شركت محصولات غذايي رباط كريم

مهندسي صنايع غذايي
1391/05/17
7:30
مهندس مجتبي جعفري
8
28

محصولات غذايي آندره

مهندسي صنايع غذايي
1391/05/10
7:30
مهندس مجتبي جعفري
8
29

محصولا گوشتي 202

مهندسي صنايع غذايي
1391/05/10
7:30
مهندس مجتبي جعفري
8
30

كشتارگاه قزوين دشت بره

مهندسي صنايع غذايي
1391/05/03
7:30
مهندس مجتبي جعفري
8
31

آرين شير

مهندسي صنايع غذايي
1391/03/02
8
مهندس آبرادات مصلايي
40
32

گروه بهمن ديزل

مهندسي صنايع و مكانيك
1391/02/30
8
دكتر رجبعلي ابراهيمي
40
33

گروه بهمن ديزل

مهندسي صنايع و مكانيك
1391/02/30
14
دكتر رجبعلي ابراهيمي
40
34

شركت كاچيران

مهندسي صنايع و مكانيك
1391/02/27
8
دكتر رجبعلي ابراهيمي
40
35

شركت متالورژي پودر ايران

مهندسي صنايع و مكانيك
1391/02/27
14
دكتر رجبعلي ابراهيمي
40
36

محصولات غذايي آندره

مهندسي صنايع غذايي
1391/02/26
8
مهندس مجتبي جعفري
40
37

كشت و صنعت طلاچين

مهندسي صنايع غذايي
1391/02/26
8
مهندس آبرادات مصلايي
40
38

شركت كاچيران

مهندسي صنايع و مكانيك
1391/02/25
8
دكتر رجبعلي ابراهيمي
40
39

شركت كاشي الوند

مهندسي صنايع و مكانيك
1391/02/25
40
دكتر رجبعلي ابراهيمي
40
40

شركت مواد غذايي مشكوت

مهندسي صنايع غذايي
1391/02/20
8
مهندس مريم اميري
40
41

نيك پارس

مهندسي صنايع غذايي
1391/02/19
8
مهندس آبرادات مصلايي
4
42

محصولا گوشتي 202

مهندسي صنايع غذايي
1391/02/19
8
مهندس مجتبي جعفري
40
43

جهان ماكارون

مهندسي صنايع غذايي
1391/02/05
8
مهندس آبرادات مصلايي
40
44

شهر شال

عمران و معماري
1391/01/23
8
دكتر اسماعيل شيعه
40
45

شركت محصولات گوشتي آندره

مهندسي صنايع غذايي
1390/09/21
7:45
مهندس جعفري
30
46

قند قزوين

مهندسي صنايع غذايي
1390/09/19
8:30
مهندس گرامي پور
25
47

شركت گلفام طلايي البرز( پفيش)

مهندسي صنايع غذايي
1390/09/12
8
مهندس گرامي پور
30
48

ساسان قزوين

مهندسي صنايع غذايي
1390/09/12
8
مهندس گرامي پور
30
49

زرينه طعم

مهندسي صنايع غذايي
1390/09/06
9
مهندس اميري
30
50

كنسرو سازي سيحون

مهندسي صنايع غذايي
1390/09/05
8
مهندس گرامي پور
30
51

ارشيا

مهندسي صنايع غذايي
1390/09/05
8
مهندس گرامي پور
30
52

پروژه مسكن مهر قزوين

مهندسي شهرسازي
1390/09/05
8:30
دكتر زهره داودپور
16
53

شركت خانه صنعت ساعي

مهندسي مكانيك
1390/08/30
14
مهندس رهروان
30
54

كشتارگاه قزوين دشت بره

مهندسي صنايع غذايي
1390/08/29
7:30
مهندس جعفري
30
55

آرين شير

مهندسي صنايع غذايي
1390/08/28
8
مهندس گرامي پور
25
56

نيك پارس

مهندسي صنايع غذايي
1390/08/28
8
مهندس گرامي پور
25
57

ميناي قزوين ( مانوش)

مهندسي صنايع غذايي
1390/08/25
11
مهندس اميري
25
58

گلوكوزان

مهندسي صنايع غذايي
1390/08/21
8:45
مهندس گرامي پور
30
59

شركت محصولات گوشتي آندره

مهندسي صنايع غذايي
1390/08/21
7:45
مهندس جعفري
30
60

يونيليور

مهندسي صنايع غذايي
1390/08/14
9:30
مهندس گرامي پور
26
61

موزه هنرهاي معاصر ايران

مهندسي معماري
1390/08/12
8:30
مهندس يگانه صدري
40
62

نيرومحركه

مديريت
1390/08/10
9
دكتر محرابي
30
63

سازه آلياژ

مهندسي مكانيك
1390/08/10
15:30
مهندس رهروان
30
64

شركت بهنان

مهندسي صنايع غذايي
1390/08/08
10
مهندس مصلايي
28
65

پروژه مسكن مهر قزوين

مهندسي شهرسازي
1390/08/07
8
دكتر زهره داودپور
15
66

تهران گوار ( جوجو )

مهندسي صنايع غذايي
1390/08/07
6:45
مهندس گرامي پور
30
67

لوازم خانگي پارس

مهندسي مكانيك
1390/08/02
14:30
مهندس رهروان
30
68

مهرام

مهندسي صنايع غذايي
1390/07/30
8:45
مهندس گرامي پور
30
69

شهر قزوين

مهندسي شهرسازي
1390/07/30
13
دكتر حسين بحريني
15
70

صنايع ايران ( بهمن ديزل )

مهندسي مكانيك
1390/07/25
13:30
مهندس رهروان
19
71

بيدستان

مهندسي صنايع غذايي
1390/07/23
8:30
مهندس گرامي پور
30
72

مهرام

مهندسي صنايع غذايي
1390/07/16
8:45
مهندس گرامي پور
30
73

شيشه ليا

مهندسي صنايع
1390/05/17
8
دكتر ابراهيمي
30
74

كيترينگ هواپيمايي هما

مهندسي صنايع غذايي
1390/03/17
7:30
مهندس جعفري
27
75

سد طالقان

مهندسي عمران
1390/03/12
8
دكتر شمس كيا
40
76

شركت روغن نباتي جهان

مهندسي صنايع غذايي
1390/03/11
80
مهندس مصلايي
30
77

شركت محصولات گوشتي رباط كريم

مهندسي صنايع غذايي
1390/03/09
8
مهندس جعفري
20
78

شركت متالورژي پودر ايران

مهندسي صنايع
1390/03/04
8
مهندس فرهپور
46
79

ايران زاك

مهندسي صنايع غذايي
1390/03/04
8
مهندس مصلايي
30
80

شركت شيلانه

مهندسي صنايع غذايي
1390/03/04
8
مهندس مصلايي
30
81

كارخانه محصولات گوشتي آندره

مهندسي صنايع غذايي
1390/03/02
7:30
مهندس جعفري
15
82

شركت فورج البرز

مهندسي مكانيك
1390/03/01
8
مهندس برپايي
40
83

شركت آرپانوش (‌ايستك )

مهندسي صنايع غذايي
1390/02/31
7:30
مهندس گرامي پور
22
84

كارخانه آسفالت كردان

مهندسي عمران
1390/02/29
8:30
دكتر احدي
35
85

مجموعه ورزشي آزادي

تربيت بدني
1390/02/28
8
يونس قرباني
73
86

كميته ملي المپيك

تربيت بدني
1390/02/28
8
يونس قرباني
73
87

شركت نيرومحركه

مديريت
1390/02/27
15
دكتر محرابي
40
88

شركت كنسروسازي آريا مطمئن

مهندسي صنايع غذايي
1390/02/25
8
مهندس عبدالملكي
40
89

شركت توليد مواد غذايي هاني

مهندسي صنايع غذايي
1390/02/25
8
مهندس اميري
22
90

شركت مهرام

مهندسي صنايع غذايي
1390/02/21
10
مهندس مصلايي
25
91

سازمان نوسازي مدارس

مهندسي عمران
1390/02/19
8
دكتر طايفي نصرآبادي
146
92

قزوين دشت بره

مهندسي صنايع غذايي
1390/02/19
8
مهندس جعفري
12
93

مركز تحقيقات چاي ايران

مهندسي صنايع غذايي
1390/02/15
7:30
مهندس محمد رضا كريمي
40
94

زمزم تهران

مهندسي صنايع غذايي
1390/02/14
8
مهندس مصلايي
35
95

شهر سلطانيه

مهندسي شهرسازي
1390/02/14
8
دكتر واراز مرادي
18
96

كارخانه هوفنبرگ ( دانژه آريا)

مهندسي صنايع غذايي
1390/02/12
11
مهندس اميري
40
97

شركت كنتورسازي ايران

مهندسي مكانيك
1390/02/11
8:30
دكتر علي صنعتي
9